Home

Welkom !

Ondersteuning en begeleiding van ondernemingsraden bij strategisch en financiële vraagstukken

Staat uw organisatie aan de vooravond van een grote verandering? Zijn er plannen om te reorganiseren of te herstructureren? Is er een voornemen om te fuseren of te gaan samenwerken?

 

Heeft u dan behoefte aan inhoudelijke ondersteuning? Wilt u bijvoorbeeld in de gesprekken meer beslagen ten ijs komen? Wilt u met de bestuurder kunnen praten over de strategische koers of de oorzaak van verandering? Of wilt u meer inzicht in de verschillende alternatieven? Hoewel de bestuurder wellicht de consequenties voor organisatie en personeel helder schetst, wilt u ondersteuning bij het vormen van een eigen mening hierover? Of wilt u een onafhankelijke advies of oordeel? Een contra-analyse op de plannen?

 

Of ligt uw behoefte meer aan ondersteuning in het medezeggenschapsproces zelf? Welke advies of instemmingszaken zijn van toepassing? Wat mag u verwachten in het voorliggende proces? Wilt u inzicht in wanneer u wel of geen invloed kunt krijgen? Wilt u in gesprek over de wijze waarop de achterban het beste betrokken kan worden? Is het handig om een enquête uit te voeren of gaat het u om geheimhouding?

 

Of loopt het gesprek met de bestuurder niet soepel? Heeft u behoefte aan een kritische blik rond de samenwerking? Hoe gaat u om met anderen zoals het management, vakbond of toezichthouders? Of gaat het onderling overleg in de ondernemingsraad niet soepel? Wilt u ondersteuning bij de teamvorming? Wilt u een extra oog bij het denken over de eigen ontwikkeling als OR-lid of de ontwikkeling als gehele groep?

 

Ik kom graag met u in gesprek om gezamenlijk vaststellen hoe ik u kan helpen.

"Wie denkt dat kennis duur is,

weet niet wat domheid kost" (Alexander Rinnooy Kan)

Copyright 2017© All Rights Reserved www.DeVerandermotOR.nl Info@DeVerandermotOR.nl

06 - 1024 66 60