Advisering en begeleiding

Advisering en begeleiding

Ondersteuning en begeleiding van ondernemingsraden bij strategisch en financiële vraagstukken

Advies- en instemmingstrajecten kunnen complex zijn. Dan kan het interessant zijn u te laten ondersteunen door een extern adviseur.

 

Ik kan u helpen niet alleen bij de inhoudelijke behandeling maar ook bij de vragen die u heeft over het medezeggenschapsproces. Mijn kernwaarden in een adviestraject zijn:

- Doel- en resultaatsgericht.

- Flexibel en betrokken.

- Inzet en gebruik maken van de juiste expertise (en dus de inzet van de juiste persoon op het juiste moment).

- Kennisoverdracht.

 

Mijn specialisaties zijn:

- Strategische en financiële doorlichting.

- Financiele onderbouwing van (initiatief) voorstellen of (sociale) plannen.

- Organisatiediagnose en strategische HRM (HR-analytics).

- Fusies, overnames, integraties, samenwerkingsverbanden en reorganisaties.

- Verandermanagement en participatie in organisaties.

Ik kom graag met u in gesprek om te praten over de mogelijkheden u te ondersteunen. Daarbij bespreek ik ook graag met u de mogelijkheden die de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) hierin biedt.

"Wij werken met gedeelde meningen,

ik geef mijn mening en jij mag hem delen"

(Onbekend)

Copyright 2017© All Rights Reserved www.DeVerandermotOR.nl Info@DeVerandermotOR.nl

06 - 1024 66 60