Ondersteuning

Ondersteuning

Ondersteuning en begeleiding van ondernemingsraden bij strategisch en financiële vraagstukken

Ik heb mij primair gespecialiseerd in het ondersteunen van medezeggenschapsorganen in trajecten van fusie, reorganisatie, herstructurering en overnames. En daarbinnen specifiek aandacht voor de vakgebieden strategie en financiën.

 

Een advies- of instemmingsaanvraag is altijd gekoppeld aan een strategisch (voorgenomen) besluit. Deze strategische keuze ontstaat vanuit de behoefte aan nieuwe doelstellingen. Dit kan worden veroorzaak door bijvoorbeeld veranderingen in de markt of wetgeving, problemen met de kostprijs of een verouderd personeelsbestand. Een veranderend strategisch inzicht kan vervolgens niet los worden gezien van een goede en gedegen financiële analyse. Een strategisch besluit wordt dan ook voorzien van een z.g. (financiële) business case. Deze business case moet sluitend zijn waarbij diverse scenario's zijn onderbouwd en continuïteit van bedrijfsvoering verzekerd. Vervolgens kan worden nagedacht over de personele consequenties en de wijze waarop deze consequenties worden opgevangen.

 

Ik kan u helpen bij de analyse van de strategische en financiële onderbouwing van een voorgenomen besluit. Naast een eigen financiële plan (b.v. bij een initiatief voorstel van de ondernemingsraad) is het ook mogelijk een contra-expertise maken op de plannen van de bestuurder. Hierbij staat een gedegen analyse voorop. Oftewel, is het probleem goed onderbouwd, zijn de aannames voldoende robuust en biedt de oplossing een basis voor de toekomst?

 

Advies- of instemmingsaanvragen behandel ik vanuit een integraal perspectief. Hierbij staat de driehoek Strategie, Financiën en HR centraal. Het gaat hierbij om vragen als:

- Wat gaat er veranderen en is dat verstandig?

- Is de verandering echt nodig?

- Wat is het oorspronkelijke probleem en wat is de oorzaak daarvan?

- Kan het ook anders, zijn er alternatieven?

- Hoe wordt de verandering in de organisatie ingevoerd?

- Wat zijn de consequenties voor personeel en hoe wordt dat opgevangen?

- Welk veranderplan is er opgesteld?

- Hoe is de communicatie met de medewerkers geregeld?

 

In de begeleiding staat in elk geval centraal dat een analyse wordt uitgevoerd gezamenlijk met de medezeggenschap. In sommige gevallen is het beter zelfstandig een analyse uitvoeren. Dit gebeurt uitsluitend in opdracht van de medezeggenschap. In het begeleidingstraject vind ik het van belang dat de medezeggenschap kennis en vaardigheden aangereikt krijgt om te groeien in zijn rol. Het meest cruciale is dat elke begeleiding resultaatsgericht is…..het moet leiden tot een resultaat waarmee de medezeggenschap geholpen is en vooruit kan.

"Inspraak zonder inzicht, leidt tot uitspraken zonder uitzicht"

(C. Buddingh, uit: "Een mooie tijd om later te worden", blz. 139, 1976)

Copyright 2017© All Rights Reserved www.DeVerandermotOR.nl Info@DeVerandermotOR.nl

06 - 1024 66 60