Workshops

Workshops

Ondersteuning en begeleiding van ondernemingsraden bij strategisch en financiële vraagstukken

Medezeggenschapper zijn, is complex, dynamisch en vergt veel van jezelf. En juist dan loop je tegen zaken aan die niet in normale trainingen of coachingstrajecten te vangen zijn. Juist voor die speciale situaties bied ik diverse workshops aan. Vernieuwend, prikkelend en vooral praktijkgericht. Een aantal workshops wordt met twee trainers gegeven. Één vakspecialist en één trainer met concrete OR-ervaring die de noodzakelijk vertaling naar de OR-praktijk kan maken.

 

Maak nu kennis met:

- Verhoor uw bestuurder

- Help: hoe stuur ik mijn bestuurder?

- Oplossingsgericht adviseren

Workshop: Verhoor uw bestuurder

Merkt u dat uw bestuurder niet altijd het achterste van zijn tong laat zien? Of dat uw bestuurder wel antwoord geeft op de algemene vragen van de OR, maar eigenlijk over de strategische keuzes niets zegt? Hoe krijgt u meer relevante informatie?

In deze workshop kijken we mee over de schouder van een ervaren politie rechercheur. Daarbij zien we hoe hij uit een zwijgende gesprekspartner stukje-bij-beetje het verhaal naar boven haalt. Waar de gewone gesprekstechnieken eindigen, komt deze specialist in beeld. Het gaat niet om trucs of psychologische oorlogsvoering, aangezien een bekentenis wel stand moet houden in de rechtbank. Dus de informatie die hij loskrijgt moet betrouwbaar zijn. Voor een OR blijft de relatie met de bestuurder een bijzonder aandachtspunt. Dus het gesprek mag best pittig zijn, maar alles moet binnen de grenzen van normale overlegverhoudingen blijven.

 

Deze workshop wordt aangeboden via Vakmedianet of klik hier voor meer informatie.

Workshop: Help: hoe stuur ik mijn bestuurder?

Als OR-lid vergadert u regelmatig met uw bestuurder. Overlegvoeren is bijna dagelijkse praktijk. Zowel formeel als informeel overleg is voor u gesneden koek. Maar dan? Krijgt u wel de resultaten die u wilt? Heeft u het gevoel dat uw gesprekspartner een spel met u speelt? Soms is hij vriendelijk, soms kan de sfeer grimmig zijn. Kan uw bestuurder subtiel druk zetten waardoor de OR later het gevoel heeft te snel te hebben gereageerd? Of heeft u het gevoel dat u een goed overleg heeft gevoerd en achteraf bedenkt: was dit wat ik wilde?

In deze workshop gaan wij samen met een gedragstherapeut de verschillende persoonskenmerken van uw bestuurder in kaart brengen. Daar hoort ook bij welk gedrag thuishoort bij welke persoonskenmerken. Vervolgens vertalen wij dat naar een aanpak om als OR tot resultaten te komen.

 

Voor meer informatie over deze workshop klik hier.

Workshop: Oplossingsgericht adviseren

Vandaag de dag wordt steeds meer aandacht besteed aan oplossingsgericht coachen. Andere woorden die hiermee geassocieerd worden zijn: resultaat- of doelgericht en succes- of opbrengstgericht werken. Een oplossingsgerichte benadering is fundamenteel anders dan de traditionele vormen van werken. Oplossingsgericht kenmerkt zich door zijn toekomstgerichtheid. De oplossingsgericht werken is niet het aanleren van slimme vraagtechnieken, maar in het ontwikkelen van een mensgerichte attitude en een toekomstgerichte instelling.

 

Maar wat is oplossingsgericht coachen? En wat is het verschil met oplossingsgericht adviseren. Waar komt oplossingsgericht werken vandaan en welke ontwikkelingen zijn te verwachten? En voor de meesten wellicht het meest belangrijk…..wat kunnen wij er in de medezeggenschap mee?

 

Deze workshop gaat in op het verschil tussen coachen en adviseren, beschrijft de essentie van oplossingsgericht werken en sluit af met een praktische vertaling naar het werkveld van de medezeggenschap.

 

Voor meer informatie over deze workshop klik hier.

"Soft skills get little respect, but will make or break your career"

(Peggy Klaus)

Copyright 2017© All Rights Reserved www.DeVerandermotOR.nl Info@DeVerandermotOR.nl

06 - 1024 66 60