Over mijzelf

Over mijzelf

Ondersteuning en begeleiding van ondernemingsraden bij strategisch en financiële vraagstukken

Begint invloed niet bij het voeren van een goed gesprek? Een kenmerk hiervan is het onderbouwen van meningen met goede argumenten. Daarvoor is een gedegen strategisch en financieel onderzoek noodzakelijk.

 

“Mijn hart ligt bij de mens. Een organisatie functioneert beter met gemotiveerde en enthousiaste medewerkers. Meedoen is het credo. Toch lopen directeuren in de praktijk niet warm voor HR-thema’s. Bestuurders hebben vooral belangstelling in de financiële prestaties. Daar worden ze veelal ook op "afgerekend". Natuurlijk: Duurzame Inzetbaarheid of werkdruk zijn uitermate belangrijke thema's;

voor volgend jaar (of nu om kosten te besparen).

 

Mijn expertise ligt in het maken van de verbinding tussen strategie, financiën en HR. Aandacht voor deze drie-eenheid geeft de OR kracht in argumenteren. Ik heb een bedrijfskundige achtergrond en daarnaast controlling gestudeerd. Ik ben betrokken bij onderzoek, maak contra-expertises en begeleid ondernemingsraden bij fusies, reorganisaties en overnames met als specialisatie het doen van strategisch en financieel onderzoek. En vooral.....dit voor de medezeggenschap inzichtelijk te maken.

 

Naast het geven van trainingen op dit gebied, heb ik diverse publicaties op mijn naam staan. “Ondernemingsraad voor Dummies” is daarbij het meest aansprekend en het “Praktijkboek OR en Financiën” altijd zeer gewaardeerd.

 

In mijn carrière hebben veranderprojecten altijd centraal gestaan. Na 13 jaar gewerkt te hebben bij GITP als organisatieadviseur, werk ik inmiddels als zelfstandige. Verder ben ik lid van de Raad van Toezicht van een kleine zorginstelling. En om mijn kennis op het terrein te blijven onderhouden en nieuwe impulsen op te doen, ben ik als lecturer werkzaam op de Rotterdam Business School, onderdeel van de Hogeschool Rotterdam waar ik vakken doceer als strategie, financien en verandermanagement.

 

Wilt u meer weten, kunt u hier mijn CV downloaden. U kunt natuurlijk ook contact opnemen om persoonlijk kennis te maken.

"I have many cards in my deck off personality"

(Lady Gaga)

Copyright 2017© All Rights Reserved www.DeVerandermotOR.nl Info@DeVerandermotOR.nl

06 - 1024 66 60